Các danh hiệu

 1. 1

  Bài viết đầu tiên

  Viết bài ở đâu đó trên Diễn đàn Mẹ Bé để nhận được điều này.

 2. 2

  Ai đó thích bài viết của bạn

  Có một ai đó thích một trong những bài viết của bạn. Tiếp tục gửi bài như thế để biết thêm!

 3. 5

  Đạt 30 bài viết

  Bạn đã đăng 30 bài viết. Hãy cố gắng phát huy!

 4. 10

  Đạt 100 bài viết

  Bạn đã đạt 100 bài viết, chúng tôi rất vui vì điều này.

 5. 10

  Bài viết của bạn được 25 người thích

  Bài viết của bạn được 25 người thích. Điều đó thật tuyệt vời!

 6. 15

  Bài viết của bạn được 100 người thích

  Nội dung bài viết của bạn đã thu hút được 100 người thích. Chúng tôi ngưỡng mộ bạn!

 7. 20

  Đạt 1000 bài viết

  1000 bài viết! Cực kỳ ấn tượng!

 8. 20

  Bài viết của bạn được 250 người thích

  Bài viết của bạn được 250 người thích. Quá tuyệt! Cố gắng hơn nữa nhé!

 9. 30

  Bài viết của bạn được 500 người thích

  Nội dung bài viết của bạn đã thu hút 500 người thích. Bạn thật tuyệt vời!