Điểm thưởng dành cho Hàn Thiên Hành

 1. 10
  Thưởng vào: 29/1/15

  Bài viết của bạn được 25 người thích

  Bài viết của bạn được 25 người thích. Điều đó thật tuyệt vời!

 2. 10
  Thưởng vào: 29/11/14

  Đạt 100 bài viết

  Bạn đã đạt 100 bài viết, chúng tôi rất vui vì điều này.

 3. 5
  Thưởng vào: 4/10/14

  Đạt 30 bài viết

  Bạn đã đăng 30 bài viết. Hãy cố gắng phát huy!

 4. 2
  Thưởng vào: 24/9/14

  Ai đó thích bài viết của bạn

  Có một ai đó thích một trong những bài viết của bạn. Tiếp tục gửi bài như thế để biết thêm!

 5. 1
  Thưởng vào: 4/9/14

  Bài viết đầu tiên

  Viết bài ở đâu đó trên Diễn đàn Mẹ Bé để nhận được điều này.